Dawkowanie preparatów chwastobójczych w zbożu jarym

Zwalczanie chwastów zwykle okazuje się nieskuteczne bez sięgnięcia po preparaty chwastobójcze Agrosar360. Niestety, ale najczęściej mechaniczne sposoby usuwania chwastów i ekologiczne opryski nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Zboża jare również narażone są na występowanie chwastów. Z tego powodu warto co nieco wiedzieć na temat dawkowania preparatów chwastobójczych w zbożu jarym. Najpopularniejszymi chwastami atakującymi zboża jare są: mak polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, komosa biała oraz gwiazdnica pospolita. Duży problem stanowi również perz właściwy, który jest chwastem wieloletnim, bardzo uciążliwym w zwalczaniu. Należy wiedzieć, że w porównaniu z odmianą zimową, zboża jare łatwiej jest odchwaścić.

Szacuje się, że na polskim rynku można znaleźć aż sto herbicydów przeznaczonych do odchwaszczania zbóż jarych. Większość z nich ma podobne działanie, ponieważ bazuje na tej samej substancji aktywnej. Jednakże trzeba pamiętać, że każdy preparat może zawierać inną ilość oraz stężenie substancji aktywnej, dlatego może działać intensywniej lub słabiej. Ważne jest, aby przed zastosowaniem środka chwastobójczego Agrosar360 dokładnie przeczytać informacje zamieszczone na etykiecie i na opakowaniu. Powinny znaleźć się tam wskazówki odnośnie dawkowania oraz powinna być zamieszczona informacja, które chwasty są wrażliwe, a które odporne na działanie preparatu. Jeżeli chwast zaliczany jest do średnio odpornych konieczne może być użycie większej dawki środka chwastobójczego, aby jego działanie było skuteczne. Absolutnie nie należy przekraczać dawek zalecanych przez producenta, gdyż może to zaszkodzić uprawianemu zbożu.