Skuteczne środki na chwasty odporne w pszenicy

Chwasty rosnące w uprawach roślin są zmorą rolników i plantatorów. Ich zwalczanie jest konieczne, ponieważ chwasty negatywnie wpływają na uprawiane rośliny. Niestety nierzadko się zdarza, że próby usuwania chwastów kończą się fiaskiem, co skutkuje obniżeniem plonów. Przedstawiamy skuteczne środki na chwasty odporne w pszenicy. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że skuteczność działania środków na chwasty uzależniona jest od doboru preparatu do rodzaju rośliny i chwastu oraz jego fazy rozwojowej. Chwasty młode, w fazie kiełkowania, znacznie łatwiej jest usunąć, gdyż są bardziej wrażliwe na działanie substancji aktywnych zawartych w środkach chwastobójczych. Problem pojawia się, gdy mamy do czynienia z dojrzałymi chwastami, odpornymi na warunki atmosferyczne i działanie niektórych preparatów chemicznych. Wtedy należy wybierać herbicydy do stosowania w pszenicy o silnym działaniu, zawierające substancje aktywne działające niszcząco na występujące w zbożu chwasty.

Warto wiedzieć, że skuteczne są środki doglebowe, ale można je stosować przed wysiewem pszenicy. Po siewie, w fazie rozwoju zboża, możliwe jest tylko stosowanie herbicydów dolistnych. Najczęściej stosowanymi środkami chwastobójczymi na chwasty odporne w pszenicy są preparaty zawierające chlorotoluron. Ta substancja aktywna przynosi najlepsze efekty w zwalczaniu miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych. Ponadto skuteczne w zwalczaniu chwastów odpornych w pszenicy są również herbicydy zawierające diflufenikan oraz izoproturon, ale istotne jest aby stosować je jesienią. Środki na bazie dikamby świetnie radzą sobie z fiołkiem polnym. Ponadto należy pamiętać o czytaniu instrukcji stosowania preparatów zawartych na opakowaniach, gdzie zamieszczone są informacje o terminach stoswania i zalecanych przez producenta dawkach.