Fazy krzewienia zbóż

W uprawie zbóż ważną rolę odgrywają zabiegi pielęgnacyjne, takie jak nawożenie czy opryskiwanie preparatami ochrony roślin. Trzeba wiedzieć, że wpływ na ich efektywność ma w dużej mierze termin wykonania. Ze względu na to, że panuje duże zróżnicowanie warunków glebowych i klimatycznych, trudno jest dokładnie określić w kalendarzu, kiedy należy je wykonywać. Z tego powodu warto wiedzieć co nieco fazach rozwojowych, aby móc zdecydować o terminie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Przedstawiamy kilka najistotniejszych informacji na temat fazy krzewienia zbóż.

Faza krzewienia zbóż to najważniejsza faza rozwojowa. Dlaczego przypisuje się jej tak duże znaczenie? Otóż ma ona decydujący wpływ na wzrost i rozwój zboża. W fazie krzewienia dochodzi do wytwarzania nowych pędów, na których później będą rosły kłosy. Z tego powodu ważne jest, aby w fazie krzewienia wytworzyła się odpowiednia liczba pędów.

Warto jednak wiedzieć, że nie powinno być ich również zbyt dużo, ponieważ wystąpią wtedy źdźbła płone, czyli takie, które nie będą zawierały kłosa. Na każdym etapie rozwoju, tak i w fazie krzewienia można wyróżnić kolejne fazy rozwojowe. I tak w fazie krzewienia najpierw dochodzi do tworzenia nowych pędów. Formowanie pędu może przebiegać nawet kilka dni, co zależy głównie od temperatury powietrza. Następnie dochodzi do zawiązywania kłosków. Im więcej ich się zawiąże, tym lepiej. Z pewnością przełoży się to na ilość plonów. Kolejnym etapem jest faza różnicowania kwiatów. Warto pamiętać, że w fazie krzewienia zboża osiągają największe zapotrzebowanie na wodę i składniki pokarmowe do prawidłowego rozwoju.