Zboża ozime jakie to są?

Zboża stanowią większość powierzchni uprawnych w Polsce. Są łatwe w uprawie i przynoszą duże plony. Mają duże znaczenie dla światowej gospodarki. Ryż i pszenica to wciąż najczęściej uprawiane rośliny uprawne ze względu na to, że są to rośliny żywieniowe. Przed podjęciem decyzji o zasianiu zbóż na polach, warto wiedzieć, że występują ich różne odmiany o różnych parametrach glebowych i klimatycznych. Dlatego też rolnicy i producenci zbóż stają przed wyborem, czy zasiać zboża ozime, czy jare.

Przedstawiamy kilka najważniejszych informacji na temat zbóż ozimych. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że zboża ozime to rośliny jednoroczne. Z ich cyklu rozwojowego wynika zapotrzebowanie na okres bardzo niskich temperatur. Zachodzi wtedy proces nazywany jarowizacją – jest to proces biochemiczny zachodzący w roślinach przy niskich temperaturach, który wpływa na ich kwitnienie w przyszłości. Z tego powodu zboża ozime należy siać w okresie jesiennym, aby ich okres wegetacyjny rozpoczął się jeszcze przed zimą. Dzięki temu system korzeniowy w zbożach ozimych jest lepiej rozwinięty i rośliny znacznie lepiej znoszą suszę w porównaniu ze zbożami jarymi.

Z uwagi na to uprawy zbóż ozimych (jako że są przystosowane do rozwoju w cięższych warunkach) lepiej znoszą brak wody i składników pokarmowych oraz są bardziej odporne na choroby i szkodniki. Ponadto charakteryzuje je wyższe plonowanie niż zboże jare, ale zależy to również od pielęgnacji: nawożenia i stosowania środków ochrony roślin. W odmianie ozimej występuje pszenica, pszenżyto, żyto oraz jęczmień.